Wypracuje swój własny styl walki

Własny sposób walki i radzenia sobie z przeciwnikiem