Category Archives: Chińskie sztuki walki

W tej części naszej strony internetowej poświęconej Szkole Kung Fu Wushu Mizong Quan znajdziesz artykuły i wiadomości na temat ogółu chińskich sztuk walki. Czym są chińskie sztuki walki? Co znaczy kung fu czy wushu? Skąd się wzięły chińskie sztuki walki? W jaki sposób można nauczyć się w Polsce czystego, dobrego przekazu tradycyjnej szkoły chińskich sztuk walki? Zapraszamy do poszerzania swojej wiedzy i wiadomości na temat sztuk walki pochodzących z Chin charakteryzujących się wielowiekową tradycją.

Smoki z Cangzhou

Za twórcę stylu Mizong Quan uznaje się mistrza Sun Tong (urodzonego w 1722 roku w trakcie panowania chińśkiej dynastii Qing. To właśnie jego uważamy za twórcę stylu (Si jo) Mizong Quan czy Yan Qing Quan. Sun Tong nauczał stylu Zagubionego Szlaku Labiryntu w czterech miejscach - w Tai An (Shandong), w Cangzhou, Xiaonan He i…
Więcej

Lao Gong Fu – stare sztuki walki

Kiedy na początku lat 80-tych dwudziestego wieku zaczynałem trening sztuk walki - to była to szkółka, która znajdowała się gdzieś blisko miejsca zamieszkania. Nie zadawało się wówczas pytań o to, czy dana szkoła jest tradycyjna, czy nie. Po prostu cieszyliśmy się wtedy, że ćwiczymy Kung Fu, pomimo tego, że pod tą nazwą kryły się przeróżne…
Więcej

Czym jest kung fu?

Ogół Chińskich sztuk walki przyjęło się na zachodzie określać nazwą Kung Fu. Dosłownie termin ten oznacza wysoki poziom umiejętności osiągnięty w wyniku ciężkiej, długotrwałej nauki. Może to dotyczyć wielu różnych dziedzin. Jednak my zajmując się chińskimi sztukami walki, do nich właśnie odnosimy tę nazwę. Po II Wojnie Światowej w Chinach zaczęto używać nazwy Kou Shu,…
Więcej