Wing Chun podstawowa pozycja gardy

Wing Chun - tradycyjna pozysja wyjściowa